Samenwerking DMG en WADW

Zoals eerder werd aangekondigd hebben Detail Management Groep (DMG) en Werk aan de Winkel (WADW) onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van verregaande samenwerking.

 

Uit deze onderzoeken en marktanalyses is gebleken, dat beide ondernemingen qua cultuur en marktbenadering goed bij elkaar aansluiten en de samenwerking derhalve zijn doorgang zal vinden. Met deze samenwerking wordt een sterkere positie voor de aangesloten speciaalzaken en economy of scale voordelen beoogd.

 

DMG te Leusden exploiteert de formules Deco Home en Verf & Wand en is marktleider in het segment Verf en Behangspeciaalzaken met in totaal 170 aangesloten franchisenemers. WADW te Badhoevedorp brengt de formule Woonprofessionals op de markt en is zeer succesvol bij een dertigtal woninginrichters.

 

De drie formules Deco Home, Verf & Wand en Woonprofessionals blijven zelfstandig opereren en zullen binnenkort worden ondersteund door één centrale organisatie. Het management van de formules blijft onveranderd.

 

De nieuwe formatie gaat zich vooral toeleggen op het vergroten van het onderscheidend vermogen en de effectiviteit van de aangesloten leden. Dit zal worden bereikt door o.a. conceptontwikkeling, aanscherpen van positionering en een intensivering van de samenwerking met zowel leden als leveranciers.

 

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot:
DMG: Frank van der Linden 033-4343313
WADW Support bv: Erwin van de Belt 020-4711734